Svi koji su za godinu dana zaradili više od 31.654 evra moraju da podnesu poresku prijavu do 15. maja

Objavljeno: 2023-03-24 16:15:00

Svi koji su 2022. zaradili 3.719.376 dinara i više imaju obavezu da do 15. maja podnesu poresku prijavu

Svi oni koji su u prošloj godini zaradili 3.719.376 i više, što je oko 31.654 evra imaju rok do 15. maja 2023. da podnesu poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana. Porez se plaća najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave, podsećaju u Poreskoj upravi.

Iznos za plaćanje poreza jednak je visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Srbiji, što je za prošlu godinu 1.239.792 dinara prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Godišnjim porezom na dohodak građana oporezuju se primanja fizičkih lica – rezidenata (prihod ostvaren na teritoriji Srbije i u drugoj državi) i nerezidenata (prihod ostvaren u našoj zemlji), koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom za koju se utvrđuje porez. Neoporezivi iznos dohotka za 2021. bio je 3.268.224 dinara i isti je za rezidentnog i za nerezidentnog poreskog obveznika.

Upitani kakve su kazne za one koji namerno izbegnu da prijave porez, u Poreskoj upravi odgovaraju da su članom 180 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji definisani, pored ostalih, i poreski prekršaji fizičkih lica. Shodno navedenom članu, fizičko lice, koje nije preduzetnik, kazniće se od 5.000 do 150.000 dinara ukoliko Poreskoj upravi ne podnese, ili ne podnese u zakonskom ili dodatnom roku poresku prijavu.