Šta su pametne zgrade i koliko su popularne kod nas?

Objavljeno: 2022-06-22 15:25:00

Na tržištu nekretnina sistem pametnih zgrada iz godine u godinu sve popularniji


U skladu sa tehnologijom koja napreduje, inžinjeri i arhitekte su našli načina da implementiraju i iskoriste sve benefite aplikacija i interneta u našu svakodnevicu, pa danas veliki deo kućnih aparata, ali i rashladnih i toplotnih sistema možemo da kontorilšemo na nekoliko klikova sa pametnih telefona.

Pojam pametnih zgrada je mnogo više od kontrole preko mobilne aplikacije. Sem sigurnosti koju pruža dom u pametnim zgradama, vodilo se računa i o energetskoj isplativosti, što direktno dovodi do smanjenja troškova.

Šta su pametne zgrade?

Izgledom atraktivne, u suštini funkcionalne, pametne zgrade kao koncept gradnje postoji dugi niz godina, počevši od ranih osamdesetih godina prošlog veka. Sve je počelo od želje da se preduprede veći troškovi, poveća sigurnost stanovanja, ali i da se iskoriste raspoloživi resursi u vidu prirodne svetlosti.

Kroz decenije, spoljni i unutrašnji izgled, kao i rapsoloživost usluga su se menjali u skladu sa tržištom inovacija, te danas pametne zgrade uzimaju sve veće učešće na tržištu nekretnina.

Sam koncept pametnih zgrada obuhvata idealno rešenje na polju novih materijala korišćenih u izgradnji, ali i samog stambenog rešenja koji je u skladu sa prirodom.

Što se upravljanja tiče, svuda su sprovedeni optički kablovi, kojima je čitava zgrada povezana, te se njom upravlja kompjuterski, tako da danas, u svakom trenutku, možete da znate šta se odvija kako u vašem domu, tako i u samoj zgradi.