"Održivi razvoj je zadatak za sve i za odmah"

Objavljeno: 2022-11-30 15:20:00

„Imajuću u vidu turbulentna vremena i izazove sa kojima se globalna privreda suočava, od ključne je važnosti za sve kompanije u Srbiji, uključujući mala i srednja preduzeća, da svoje poslovanje zasnuju na postulatima održivosti i „zelenim“ ciljevima


Međutim, održivi razvoj mora da bude zadatak svih: države, društva i biznisa, ali i struke, potrošača i svih građana. Na ovom putu ne sme da bude odlaganja, to je zadatak za danas“, zaključeno je na konferenciji „Transformacija ka održivoj budućnosti“ u organizaciji Nemačko-srpske privredne komore (AHK Srbija) i kompanije Simens.

Prema rečima Ivana Smiljkovića, člana Upravnog odbora AHK Srbija, srpske kompanije koje teže da budu deo nemačkih i evropskih lanaca snabdevanja, moraće da preduzmu konkretne akcije u oblasti održivog razvoja i da svoje poslovanje usklade sa najnovijim ekološkim standardima, ali i sa procedurama koje se tiču ljudskih prava na radnom mestu. U Nemačkoj 1. januara 2023. stupa na snagu novi zakon o dobavljačkim lancima, prema kojem će sve kompanije sa više od 3.000 zaposlenih morati da godišnje izveštavaju vladu o statusu osnovnih ljudskih prava i poštovanju ekoloških odredbi u lancima snabdevanja. Od 2024. ovo će biti obaveza svih kompanija iznad 1.000 zaposlenih.

„Nemačko-srpska privredna komora, u okviru odbora „Dobavljački lanci u Srbiji“, pomoći će srpskim firmama koje posluju sa Nemačkom u prilagođavanju na nove propise i pružiće im podršku na putu ka održivom poslovanju“, najavio je Smiljković. AHK Srbija već sprovodi projekat Young Energy Europe koji omogućava mladim profesionalcima usavršavanje u oblasti energetske efikasnosti, a uskoro pokreće Business Desk za zeleni vodonik kao impuls privredi za pokretanje održivih projekata i obuke za upravljanje emisijamaCO2 u kompanijama.

Medeja Lončar, generalna direktorka Simensa za Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju, istakla je da se ova kompanija obavezala da do 2030. bude karbon neutralna, a da za 20 odsto smanji CO2 otisak kod svojih dobavljača. Prema njenom mišljenju, zelena transformacija, napredne tehnologije i stalne inovacije u industriji su odgovor na brojne izazove sa kojima se privreda sreće.