Koje su loše strane rada od kuće?

Objavljeno: 2021-09-17 15:55:00

Pandemija koronavirusa prošle je godine primorala brojne poslodavce da svoje radnike brzo prebace na potpuni rad od kuće


Microsoft je ovu tektonsku promenu u radnom okruženju shvatio i kao priliku da istraži kako je ona uticala na ljude, njihov rad i saradnju u timovima. Prva studija koju su izradili na osnovu podataka o radu svojih zaposlenih od kuće, pokazala je kako ljudi od kuće rade duže nego što bi radili dok su na poslu, da rade u drugačijem ritmu i prosečno četiri sata nedeljno “poklone” poslodavcu.

Druga studija, dobijena na osnovu podataka od 61.182 zaposlena Microsofta u SAD-u, bavila se dinamikom rada i komunikacije u uslovima rada od kuće. Kompanija je analizirala metapodatke svojih zaposlenih, kao što su e-mailovi, kalendari, poruke, video i audio pozivi i radni sati, tokom prvih šest meseci prošle godine.

Podaci su pokazali da je saradnja među zaposlenima postala statičnija, a oni izolovaniji. Ljudi su manje komunicirali s onima izvan svojih organizacionih jedinica, a pao je i udio sinhronizovane komunikacije u stvarnom vremenu (poput sastanaka, poziva). Zamenio ga je veći udio asinkrone komunikacije, kao što je e-mail. Posledično, to je dovelo do manje razmene informacija među zaposlenima, a uticalo je i na produktivnost i inovativnost radnika.