Kako je izgledao bankarski sektor u prvoj polovini ove godine?

Objavljeno: 2022-11-30 14:45:00

Odustajanje vodećih centralnih banaka u svetu od nultih kamata omogućilo je komercijalnim bankama da počnu sa ubiranjem većih profita od kreditiranja


Sreću bankara, međutim, kvari intenzivan rast kamata i sve jači recesioni pritisci. Oni bi veoma lako mogli doneti visoka rezervisanja i kreditne gubitke koji se trenutno i ne naziru u bilansima domaćih banaka.

Banke u Srbiji su prvu polovinu godine završile rezultatima kakve su njihovi akcionari i upravljači mogli samo da požele. Stalni rast referentne stope podstakao je snažno povećanje neto prihoda od kamata, nastavio se trend vanredno dobrih prihoda od naknada i provizija iz druge polovine prošle godine, dok je krajnji rezultat prvi put u postpandemijskom periodu doneo dvocifrenu stopu prinosa na kapital.

U periodu januar-jun tekuće godine, banke su zabeležile zbirni neto prihod od kamata od skoro 70 milijardi dinara, što predstavlja povećanje na godišnjem nivou od 12,9 procenata. Već sada je izvesno da će prošlogodišnji rezultat iz ovog glavnog segmenta poslovanja i na nivou cele 2022. godine biti značajno premašen, s obzirom da je centralna banka nastavila da u drugoj polovini godine povećava referentnu stopu još većim intenzitetom. Neto prihodi od naknada i provizija i dalje znatno doprinose bankarskom profitu, uprkos povicima u javnosti oko mnogih nerazumnih naknada koje su postale deo bankarske politike u vremenima niske profitabilnosti. Neto prihod od naknada i provizija dostigao je u prvoj polovini godine 33,3 milijarde dinara i rastao je stopom od 59,3 odsto na godišnjem nivou.

Na profitabilnost je, pak, negativno uticalo kretanje kursa evra, dok na polju rezervisanja po kreditnim gubicima ili oslobađanja rezervi nije bilo značajnijih promena u odnosu na prošlu godinu. Neto profit bankarskog sektora u periodu januar-jun dostigao je 36,2 milijarde dinara i bio je 38,6 procenata viši u odnosu na isti period protekle godine. Prinos na kapital, koji predstavlja ključnu meru zadovoljstva akcionara, posle dužeg vremena je premašio nivo od 10 procenata, nakon ostvarenih 7,4 odsto u protekloj godini i 6,5 odsto u godini pandemije.