NLB Komercijalna banka, Stambeni kredit osiguran kod NKOSK sa deviznom klauzulom bez životnog osiguranja

Naziv kredita :

Stambeni kredit osiguran kod NKOSK sa deviznom klauzulom bez životnog osiguranja

Iznos kredita : Od 12.000 Do 300.000€
Indeksiran u :
Kamata (EKS za Klijente): Od 7.11%
Kamata (NKS za Klijente): 6M EURIBOR+2.89%
Kamata (EKS):
Kamata (NKS):
Učešće: 20.000 %
Depozit:
Rok otplate: 96 - 360 meseci
Naknada obrade kredita: -
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 100 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - NLB Komercijalna banka