NLB Komercijalna banka, Dinarski stambeni kredit osiguran kod NKOSK

Naziv kredita :

Dinarski stambeni kredit osiguran kod NKOSK

Iznos kredita : Do 1.000.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente): Od 12.82%
Kamata (NKS za Klijente): 6M BELIBOR+4.75%
Kamata (EKS):
Kamata (NKS):
Učešće: 20.000 %
Depozit:
Rok otplate: 0 - 180 meseci
Naknada obrade kredita: -
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 0 din
Kreditni biro: 0 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - NLB Komercijalna banka