NLB Komercijalna banka, Stambeni krediti osigurani kod NKOSK sa deviznom klauzulom

Naziv kredita :

Stambeni krediti osigurani kod NKOSK sa deviznom klauzulom

Iznos kredita : Od 12.000 Do 300.000€
Indeksiran u :
Kamata (EKS za Klijente): Od 3.08%
Kamata (NKS za Klijente): 6M EURIBOR+2.89% do 3.49%
Kamata (EKS):
Kamata (NKS):
Učešće: 20.00 %
Depozit:
Rok otplate: 6 - 36 meseci
Naknada obrade kredita: -
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 100 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita:
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - NLB Komercijalna banka