Komercijalna banka, Dinarski stambeni krediti osigurani kod NKOSK

Naziv kredita :

Dinarski stambeni krediti osigurani kod NKOSK

Iznos kredita : Do 10.000.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente): Od 8.69%
Kamata (NKS za Klijente): 6M BELIBOR+4.75%
Kamata (EKS):
Kamata (NKS):
Učešće: 20.00 %
Depozit:
Rok otplate: 0 - 180 meseci
Naknada obrade kredita: 0.50 %
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice: 100 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita: 1.60 %
Ostale informacije:
Website Banke: Sajt Banke - Komercijalna banka