UniCredit banka, Beograd

Sedište banke: Beograd
Osnovana: 2001
Kapital banke: 42.589.038.000 RSD
Aktiva banke: 206.419.170.000 RSD
Vlasništvo banke:

Unicredit Bank Austria AG 100.00%

Broj ekspozitura: 72
Broj bankomata: 72
SWIFT code: BACXRSBG
Call centar: 011/320-4500
eMail: office@unicreditbank.rs
website: http://www.unicreditbank.rs
Uopšteno

UniCredit Bank Srbija a.d. je članica UniCredit Grupe, jedne od vodećih finansijskih grupacija u Evropi i najveće međunarodne bankarske mreže u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE), koja posluje u 22 zemlje i sa više od 160.000 zaposlenih i preko 9.500 ekspozitura uspešno uslužuje milione klijenata.

U regionu Centralne i Istočne Evrope UniCredit upravlja najvećom međunarodnom bankarskom mrežom od preko 3.800 ekspozitura. UniCredit Grupa posluje u Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Estoniji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Kazahstanu, Kirgistanu, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Turskoj i Ukrajini.

Udruživanjem snaga sa HVB Grupom i BA-CA 2005. godine, stvorena je prva prava evropska banka. Njen osnovni cilj je da kombinacijom lokalnih različitosti i vanregionalnim know-how pristupom na najbolji mogući način usluži sve svoje klijente.

UniCredit Banka je prisutna na tržištu Srbije od 2001. godine sa mrežom od preko 75 ekspozitura.