RBA Banka, Novi Sad

Sedište banke: Novi Sad
Osnovana: 1992
Kapital banke: 8.219.488.000 RSD
Aktiva banke: 54.685.761.000 RSD
Vlasništvo banke:

Credit Agricole S.A. 100,00%

Broj ekspozitura: 81
Broj bankomata: 99
SWIFT code: MEBARS22
Call centar: 0700/700-500
eMail: info@creditagricole.rs
website: https://www.rbabanka.rs/
Uopšteno

RBA banka osnova je 1992. godine kao Yuco banka, koja se vremenom razvila u uglednu banku za stanovništvo i privredu. 2005. godine banka je dokapitalizovana od strane francuske banke Credit Agricole, koja je tokom 2006. godine kupila preostale udele i postala jedini akcionar banke.

Tokom 2009 Crédit Agricole S.A. iz Pariza je omogućila svojoj podružnici u Srbiji, Meridian banci da promeni svoje ime u Crédit Agricole Srbija potvrđujući time svoju dugoročnu posvećenost razvijajućem tržištu Srbije. Ova odluka istinske globalne banke će u potpunosti integrisati predstavništvo Crédit Agricole grupe u Srbiji u porodicu svih finansijskih institucija koje posluju u preko 70 zemalja u čitavom svetu.