Naša Aik Banka, Beograd

Sedište banke: Beograd
Osnovana: 2003
Kapital banke: 18.646.815.000 RSD
Aktiva banke: 81.991.215.000 RSD
Vlasništvo banke:

Sberbank Europe AG

Broj ekspozitura: 26
Broj bankomata: 25
SWIFT code: SABRRSBG
Call centar: 19909
eMail: info@nasaaikbanka.rs
website: http://www.nasaaikbanka.rs
Uopšteno

Ruska “Sberbanka” (“Sberbank”) zaključila je 2012. proces preuzimanja stopostotnog kapitala u grupi “Volksbank International AG” (“VBI”) što predstavlja završetak procesa koji je počeo 8. septembra 2011. godine.

Ova bitna transakcija predstavlja prvu značajnu akviziciju “Sberbanke” van granica Zajednica nezavisnih država, kao i poslednji korak u procesu transformacije iz velike ruske finansijske institucije u jednu od vodećih međunarodnih bankarskih grupacija. “VBI” bez banke “VB Rumuniji” ima ukupno 295 poslovnica i više od 600.000 klijenata.

Ćerke banke “VBI” grupacije spadaju među vodećih deset banaka (po ukupnoj aktivi) u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj i Slovačkoj, odnosno među prvih petnaest u Mađarskoj, Srbiji i Sloveniji. Grupacija je takođe prisutna i u Ukrajini, te ima dozvolu za rad u Austriji.