Expobank AD Beograd, Beograd

Sedište banke: Beograd
Osnovana: 2006
Kapital banke: 4.988.621.000 RSD
Aktiva banke: 26.891.672.000 RSD
Vlasništvo banke:

Cyprus Popular Bank Publik Co Ltd 97.22%

Broj ekspozitura: 25
Broj bankomata: 25
SWIFT code: LIKIRSBG
Call centar: 011/33-06-300
eMail: client.service@expobank.rs
website: http://www.expobank.rs
Uopšteno

Marfin Popular bankarska grupa je druga po veličini finansijska grupacija na Kipru a među pet najvećih u Grčkoj, sa snažnim međunarodnim prisustvom. Prisutna je u 11 zemalja sa preko 500 filijala i 9 hiljada zaposlenih širom sveta uz preko milion klijenata. Marfin Popular bankarska grupa trenutno raspolaže sa preko 43 milijarde evra bankarske aktive sa ukupnim depozitima koji dostižu nivo od 25 milijardi evra i ukupnim plasmanima u iznosu preko 27 milijardi evra. Grupa održava izuzetno jaku kapitalnu bazu sa ukupnim kapitalom u iznosu preko 3.6 milijardi evra.

Konstantan rast i ekspanzija naših bankarskih operacija u Srbiji predstavlja jedan od strateških prioriteta Grupe. Marfin banka a.d. Beograd posluje u Srbiji od 2006. godine i danas poseduje mrežu od 25 filijala koje su locirane širom zemlje, uz trenutno 376 zaposlenih. Naša Banka u Srbiji nudi kompletan niz bankarskih usluga za kredite privredi i stanovništvu, domaća i međunarodna plaćanja, platne kartice, štednju, proizvode upravljanja sredstvima kao i elektronsko bankarstvo.